ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [ PDF ]
การเตรียมความพร้อม [ PDF ]
กำหนดการ - พิธีเปิด [ PDF ]
กำหนดการ ช่วงที่ 1 [ PDF ]
กำหนดการ ช่วงที่ 2 [ PDF ]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 25 | Copyright©NIDTEP2018