ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 3 กรกฎาคม 2562 ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือก และส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครให้ สคบศ. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลด
กำหนดการพัฒนา ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 20 | Copyright©NIDTEP2018