ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 9

ประกาศรายชื่อ ดาวน์โหลด
หนังสือราชการ ดาวน์โหลด
ตารางการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
ลงทะเบียนประวัติตามลิงค์นี้ http://train.opsmoe.go.th/training/register/


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 21 | Copyright©NIDTEP2018