ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2561 (สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่) ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม รายละเอียดดังนี้
ประกาศรายชื่อ
สิ่งที่ต้องทราบและปฏิบัติ
คู่มือการพัฒนา
ใบกิจกรรม


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 196 | Copyright©NIDTEP2018