ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หนังสือราชการ
ตารางการพัฒนา
ขั้นตอนการลงทะเบียนประวัติ


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018