ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หนังสือราชการ
ตารางการพัฒนา
ขั้นตอนการลงทะเบียนประวัติ


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 202 | Copyright©NIDTEP2018