ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา "หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ"


โปรดศึกษารายละเอียดที่ควรทราบ และส่งแบบสรุปรายชื่อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดที่ควรทราบ
แบบสรุปรายชื่อ


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018