ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “พัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 5


ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อ
กำหนดการพัฒนา
กำหนดการพิธิเปิด
สิ่งที่ต้องทราบและปฏิบัติ


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 256 | Copyright©NIDTEP2018