จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์ LED OUTDOOR พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแนะนำหน่วยงาน [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ทีวี ขนาด 65 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำบนกันสาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้านข้างวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ [รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright©NIDTEP2018