จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ LCD Projector [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงานจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงานสถานีรถไฟฟ้าสนามชัย อุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา และเครือโรงแรมใบหยก กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างจัดทำหลังคาที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายโพลีเคลือบกันสาร UV กัน นกกรอบอลูมิเนียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถนนบริเวณทางเข้าสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู (ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑๒๗ เครื่อง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน [รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial