จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง และรถตู้ 10 ที่นั่ง ไปยังจังหวัดระยอง [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขาส่วนกลาง ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต อาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมขอบยางกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมเช็ดเท้าดักฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก ติดฉลากสถาบันพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง ไปยังจังหวัดระยอง [รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 6 | Copyright©NIDTEP2018