จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดฝึกอบรม [รายละเอียด]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนโปรแกรมออกใบเสร็จรับเงินของ สคบศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุลหลาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไปจังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถเครนยกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright©NIDTEP2018