รายงานผลการดำเนินงาน


กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์


   สรุปผลการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ครั้งที่ 2/2560 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
   รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561


กลุ่มวิจัยและพัฒนา


   รายงานผลการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หลักสูตร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018