ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาในประเทศ หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก"
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรพัฒนาผู้อํานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรพัฒนาผู้อํานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2
[รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูประจําการกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ ๒๑
[รายละเอียด]

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้องผู้อำนวยการ สคบศ. และห้องคณะทำงานเลขานุการ
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตร
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมกันลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 20 มี.ค. 61
[ดูภาพกิจกรรม]
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
[ดูภาพกิจกรรม]
พิธีเปิดการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะ นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
[ดูภาพกิจกรรม]
ประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร : การรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง)
[ดูภาพกิจกรรม]
พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการพัฒนา หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4 และพิธีเปิดการพัฒนา หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5
[ดูภาพกิจกรรม]

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018