ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2561
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาในประเทศ หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก"
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรพัฒนาผู้อํานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3
[รายละเอียด]

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร กฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กศจ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินผล "หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
[รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมปฏิบัติการออกแบบผลผลิต การบริการ กระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
[รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561
[รายละเอียด]

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ LCD Projector
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงานจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงานสถานีรถไฟฟ้าสนามชัย อุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา และเครือโรงแรมใบหยก กรุงเทพมหานคร
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างจัดทำหลังคาที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[รายละเอียด]

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ: หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับกลาง) รุ่นที่ 1
[ดูภาพกิจกรรม]
พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตร การพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย (Routine to Research : R2R)
[ดูภาพกิจกรรม]
การทดสอบใช้งานระบบทะเบียนประวัติฯ 24 พฤษภาคม 2561
[ดูภาพกิจกรรม]
การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการจัดการทางการศึกษา นครโฮจิมินห์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
[ดูภาพกิจกรรม]
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค หลักสูตรพัฒนาผู้อํานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561
[ดูภาพกิจกรรม]

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial