Contact us

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
60 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ต. ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210
0 3422 5400-2, 0 3432 1286
0 3422 5399, 0 3432 1285
 administrator@nidtep.go.th
  nidtepofficial


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018