ผู้บริหารสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นายประสิทธิ์ เขียวศรี
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]

นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]

นางปรียานันท์ เพ็งพุุ่ม
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]

นางสาวเต็มจิต จันทคา
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ] | [Curriculum Vitae]

นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018