More... สำนักงาน กศน. กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย    

สำนักงาน กศน. กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหัวข้อเรื่อง  "การพัฒนาบุคลิกภาพ"...07/ต.ค./58

More... งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สคบศ.    

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สคบศ.

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สคบศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558..25/ก.ย./58

More... การประชุมทางวิชาการพัฒนาการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมนักเรียน    

การประชุมทางวิชาการพัฒนาการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมนักเรียน

นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการพัฒนาการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา..17/ก.ย./58

More... ภาพกิจกรรมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

ภาพกิจกรรมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 13 และโรงเรียนเครือข่าย..16/ก.ย./58

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
วิสัยทัศน์หน่วยงาน :: เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


orange 02

orange 03


orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม 

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน new1

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม new1

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง new1

   ระบบงาน

ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายนักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5
กำหนดการ/แบบตอบรับ

อ่านทั้งหมด

    เดือนตุลาคม

    - เดือนกันยายน

    

   

- สำนักงาน กศน. กำหนดให้
มีการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานข้าราชการ ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

- งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ
อายุราชการ สคบศ.

งานนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

กิจกรรมทั้งหมด

- เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศ  ตารางราคา

- เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ทำความสะอาดอาคารภายใน สคบศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-bidding) ประกาศ  รายละเอียด

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย
ตารางราคา  ประกาศ 

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
นักคิด นักปฏิบัติ : ต้นแบบ (Role Model)
ที่สังคมต้องการ

สรุปผลการบริหารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
การแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
ตอนต้น

เอกสารประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติ
การไมโครซอฟท์วินโดวส์ 8.1
 

media3

media2 media4


 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดการความรู้

 รายงานการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำศูนย์
การ
เรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน”

อ่านทั้งหมด


  กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 2

  สรุปผลรายงานการใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวน
การคิด สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กิจกรรมสรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร   CBSEL

อ่านทั้งหมด


    คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

   การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ